You are here

Click here for more information about the society:

About the society

Have a nice time!

Az Egyesület <angol>

Egyesületünk "Hagyományos Kínai Gyógyászat (TCM) a vesebetegekért!" programja: Talán a megállíthatatlan erővel egymás felé tartó folyamatok eredményeként is felfogható az a "szerencsés véletlen", amelynek folytán az IFKF 13. nemzetközi konferenciája és Prof. WU Bin Jiang kanadai TCM főiskolája európai rendes nyári kihelyezett tanfolyamai 2012-ben Budapesten éppen azonos időben kerültek megrendezésre!!! Így aztán az óbudai Szent Margit Kórház Nefrológiai osztálya és Egyesületünk között már két éve megkezdődött és egyre fejlődő együttműködés következő állomásaként Prof. WU Bin Jiang személyes jelenlétével is megerősítve tehettünk eleget a megtisztelő felkérésnek, s vehettünk részt az IFKF konferencia munkájában, számolhattunk be közös eredményeinkről, az alábbiak szerint: 2012. augusztus 22. szerdai napon, Budapesten a Gerbaud Házban részt vettünk a konferencián, Prof. WU Bin Jiang-gal és számos meghívott tanítvánnyal együtt. Ennek keretében 10.00 órától Gervai Miklós András tartotta meg a team magyar nyelvű előadását, majd 10.30-tól a Vörösmarty tér keleti oldalán Prof. WU Bin Jiang és Gervai Miklós András vezetésével tartottunk Csí Kung és Tai Csi bemutatót Dr. Polner Kálmán nefrológus főorvos, a vesebetegek és az eseményt meglátogató tanítványok részvételével. A bemutatót a konferencia nemzetközi és magyar programbizottságának elnökeként jelen lévő Prof. Rosivall László akadémikus magyar és angol nyelven folyamatos "alámondással" elhangzott spontán és rendkívül lelkes ismertetője festette alá. A sajtó meghívott képviselői és a járókelők e módon pontos információkhoz juthattak a bemutató lényegéről: a modern gyógyászat és a TCM együttműködéséről, jelenleg, példaként, a krónikus vesebetegek érdekében. 18.30-tól a Mátyás Pincében, az IFKF megnyitó vacsoráján végre személyesen és kötetlen formában is beszélgethettek egymással Prof. WU Bin Jiang, Dr. Polner Kálmán, Prof. Rosivall László és munkatársaik. A konferencia poszterszekcióján a "Vesebeteg egészségőrzés holisztikus megközelítése" kategória 3. díját nyerte el a TCM és a modern nyugati gyógyászat kezdődő együttműködéséről készített poszterünk! A poszter végső formába öntéséért e helyen is köszönetet mondunk Garamszegi Krisztina grafikus barátunknak! Az IFKF Konferencia folyományaként történhetett meg az is, hogy Prof. Rosivall László meghívta Prof. WU Bin Jiang-ot és Gervai Miklós Andrást augusztus 30. 17.00-ra, a Transzplantációs Klinikára, ahol is a Fiatal Nefrológusok Nyári Nemzetközi Iskoláján tarthattunk Tai Csi bemutatót. A Konferencián való részvételünket kiemelt figyelem, s a visszajelzések tanúsága szerint a nefrológus-szakmai körök nagy megelégedése övezte. Anyagainkat a konferencia weblapjára feltették. * * * Előadásunk és poszterünk anyagát PDF formátumban szívesen rendelkezésre bocsátjuk, amennyiben ez irányú kérést kapunk. * * * S most néhány részletes információ erről az eseményről: Prof. Rosivall László meghívása:

 

"Szeretettel meghívom, és egyben felkérem Önt, hogy a 2012. augusztus 22. és 25. között megrendezésre kerülő 13th IFKF Annual Meeting megnevezésű konferencia magyar szekciójában (2012. augusztus 22., szerda délelőtt) előadást tartani szíveskedjen. Az International Federation of Kidney Foundations (IFKF, Vese Alapítványok Nemzetközi Szövetsége) 2012. augusztus 22. és 25. között Budapesten tartja 13. Éves Konferenciáját a Gerbeaud Házban. A négynapos nemzetközi konferencia célja, hogy áttekintse a nephrológia fejlődését és gondjait, összegezze a vese-alapítványok eredményeit, különös figyelmet fordítva a szervező ország vesegyógyászatának helyzetére és alapítványainak gondjaira, lehetőségeinek, nemzetközi együttműködéseinek feltárására, elősegítve a vesebetegek gyógyítását, oktatását. A konferenciára - orvosoktól kezdve az egészségügyi szakembereken át a vesebetegekig - a világ minden tájáról érkeznek résztvevők." E meghívás, valamint az együttműködés egésze is jelzi, hogy a hagyományos kínai gyógyászat magyarországi modern nyugati gyógyászat együttműködése tovább fejlődhet!

Egyesületi történet:


Dr. Wu Bin Jiang Mester arra törekszik, hogy az általa kidolgozott Dr. Wu-féle fejmasszázs szervezett keretek között, szigorú képzéssel, minőségbiztosítással és továbbképzéssel terjedjen és álljon az emberek mind szélesebb köre rendelkezésére. E célból kanadai központtal létrehozta a Dr. Wu-féle Fejmasszázs Világszövetségét (International Association of Wu's Headmassage), és szorgalmazza, hogy saját országukban Dr. Wu Fejmasszázs Egyesületet hozzanak létre a módszer gyakorlói, s az érdeklődők.

A Dr.Wu Fejmasszázs Magyarországi Egyesület Dr. Wu magyarországi látogatása idején, 2006. május 29-én tartott alakuló közgyűléssel, Dr. Wu tiszteletbeli elnöki szerepvállalásával megalakult. Dr. WU minden évben Magyarországra látogat, és kanadai Főiskolája: az Ontario College of Traditional Chinese Medicine Európába kihelyezett kínai gyógyászati tanfolyamait itt, Budapesten tartja. Ezeket a tanfolyamokat az Egyesület szervezi, s ezzel - céljaival összhangban - hozzájárul a magas színvonalú és széleskörű egészségnevelés, a gyógyítás és az öngyógyítás tudásának magyarországi elterjedéséhez.

2006-ban és 2007-ben - az Egyesület képviseletében - Gervai Miklós András előadásokat tartott Kanadában nemzetközi kínai gyógyászati konferenciákon a Dr. Wu féle fejmasszázs és a Dr. Wu által magyarországon tanított Csí Kung terjedéséről és előnyös hatásairól.

A 2009-es nemzetközi konferencia szervezője az OCTCM főiskola volt, s a konferencia fókuszában éppen az állott, hogy miként lehet a Hagyományos Kínai Gyógyászatot a modern nyugati civilizáció által még könnyebben befogadhatóvá tenni, s az itt élő emberek javára is széleskörűen alkalmazni. E konferencia résztvevői között a kanadai, az USA-ból, Japánból erre az alkalomra érkezett gyógyítók, szakemberek mellett Kína minden jelentős orvostudományi egyeteméről érkezett nagy tekintélyű professzorok is megtalálhatók voltak. (Igazi megtiszteltetésnek számított ezen a konferencián számolni be itthoni eredményeinkről, s a konferencia elnökségébe meghíva jeleníteni meg Magyarországot...) Hasonlóan a 2011 augusztusában rendezett szintén torontói konferencián is aktív részvételt tudtunk produkálni, ahol a fent megemlített, 2010-ben kezdődött vesebeteg rehabilitációs közös programunkról adtunk PowerPoint-os angol nyelvű beszámolót. (Ez az előadás végül is mintegy zárószámként jelent meg. Felemelő élményt adott az előadást a számos résztvevő valódi figyelmétől kísérve megtartani, s a jelen volt kínai orvosok elismerő hozzászólásait hallani!)

Az Egyesület célja:

„A Dr. Wu-féle fejmasszázs módszerre építve az egészségügyi szakmai kultúra fejlesztése, betegségmegelőzés, a beteg és segítségre szoruló emberek fájdalmainak enyhítése, kisebb diszharmóniák feloldása, gyógykezelés kiegészítése, egyes betegségek gyógyítása, a kínai gyógyítási kultúra terjesztése és megismertetése Magyarországon illetve az e téren elért magyarországi tapasztalatok külföldre közvetítése."

 

Egyesületi tények, adatok:

Az Egyesület neve: DR. WU FEJMASSZÁZS MAGYAR EGYESÜLET
Az Egyesület rövidített neve: WFMM Egyesület, ill. WFMME.
Alakulás ideje: 2006. május 29.
Tiszteletbeli elnök: Dr. WU Bin Jiang
Vezetőség: Gervai Miklós András elnök,
Dr. Shao Bai Jun elnökhelyettes.
Ellenőrző biztos: Donáth Katalin.
WFMM Egyesület számlaszáma: AXA Bank, 17000019-11717346

 

Elérhetőség:


A Dr. Wu Fejmasszázs Magyarországi Egyesület: info@fejmasszazs.hu illetve gervaima@gmail.com
A kanadai székhelyű Dr. WU-féle Fejmasszázs Világszövetség webcíme: www.wusheadmassage.com
Dr. WU hagyományos kínai gyógyászati főiskolája: az Ontario College of Traditional Chinese Medicine web címe www.octcm.com

 

(Frissítve: 2013. május 1.)