You are here

Click here for more information about the society:

About the society

Have a nice time!

Az elfeledkezés

Huang Ti átvándorolva a Vörös Folyón túlra, fölhágott a Kuan Lun hegy csúcsára, hogy áttekintsen a Dél tájaira: eközben elveszítette sötét színű gyöngyét.
Hazatérve elküldte az Okosságot, de az nem lelte föl.
Elküldte az Éleslátást, de az sem lelte föl.
Elküldte hát az Elfeledkezést, aki meg is találta.
Huang Ti fölkiáltott: „Valóban csodálatos, hogy épp az Elfeledkezés tudta megtalálni!”
(Csuang Ce bölcsessége, XII/4. Farkas Lőrinc Imre kiadása nyomán)
Tapasztald meg az elfeledkezés állapotát, majd tanuld a módszereket, amelyekkel az Önfeledtségedet tudatosan megtalálhatod, hozzá vissza-visszatérhetsz.
Mi sem lehet fontosabb ennél, ha a változó körülményeket benső változásaiddal is szeretnéd követni.
Az éber, tudatos, fürge és pontos jelenlétet életed mindennapjaiban, az aktivitásodat a gyakorlatban akkor valósíthatod meg legjobban, ha ennek ellenpontjaként a megpihenést és az elmélyedésben meglelhető felülemelkedést is rendszeressé teszed.
Így maradhatsz egyensúlyban, vagyis így követheted a Yin és a Yang törvényét, így valósíthatod meg annak harmóniáját.
Az igazi eredményesség előfeltétele az egyensúly, és ami még több is, mint a dolgok egyensúlya: azok összhangja (harmóniája)!
Minden más megbánáshoz vezet.
Gervai Miklós András
2015. 04. 14.